Paylaş
           

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi ile, Seferihisar Belediyesinin aralarında yapılan protokole aykırı davrandığını öne sürdü.

“Seferihisar Belediyesi Asansör Denetimlerini Rant Kapısı Olarak Mı Görmeye Başladı” başlıklı bir basın bülteni servis edenTMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi şu iddialarda bulundu, “31 Aralık 2019 tarihinde “T.C. Seferihisar Belediyesi Sınırları İçerisindeki Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Hakkında Protokol” imzalamıştır. İmzalanan protokol 31 Aralık 2027 tarihine kadar yasal olarak devam etmesine rağmen, Seferihisar belediyesinin bir başka muayene kuruluşuyla da protokol yaptığı ve “T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili portalın da yayınlanan muayene kuruluşları ile İdareler arasındaki protokol listesine” kaydolduğu görülmüştür. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre Belediyeler sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için A tipi muayene kuruluşlarından bir tanesi ile protokol yapar. Ancak; Seferihisar Belediyesi Odamız ile var olan ve devam eden bir protokolü olmasına ve söz konusu yönetmeliğin fesih şartları oluşmamasına rağmen kurumumuz ile olan protokolü yok sayarak başka bir A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalamıştır. Aynı zamanda bu süreçte Seferihisar Belediyesi Odamız ile hiçbir bir iletişim kurmadığı gibi herhangi bir bildirimde bulunmamıştır.  Yönetmeliklere ve aramızda imzalanmış olan protokole aykırı olan bu süreç Odamız tarafından asla
kabul edilemez”

Düşük Periyodik Bakım Ücreti

“Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu ve asansörlerin periyodik kontrolleri konusunda akredite A Tipi Muayene Kuruluşu olarak, bu iptalle ilgili sürecin bütününe dair söyleyeceklerimiz bulunmaktadır. Odamız bütün faaliyetlerinde olduğu gibi Asansör Periyodik Kontrol hizmetlerinde de kamu yararını temel alan bir kurumdur. Bu çerçevedeki bütün yapılanmamız ve anlayışımız, yurttaşlarımızın güvenli ve konforlu bir asansör hizmeti almasını
sağlama amacına göre biçimlenmiştir. Asansör periyodik kontrol ücretleri, Bakanlık tarafından her yıl belirlenen en düşük ve en yüksek fiyat aralığına tabi tutularak, ücretin belirlenmesi Belediyelerin yetkisine bırakılmaktadır. Seferihisar Belediyesi ile imzaladığımız protokolde kamu yararı gözetilerek belirlenen düşük periyodik kontrol ücreti; Belediye tarafından başka bir A tipi muayene kuruluşu ile imzalanan protokolde en yüksek ücret üzerinden alındığı için, vatandaşlarımızın daha fazla ödeme yapmasına neden olmaktadır. İçinde yaşadığımız kriz ortamında, halkımız geçim sıkıntısı içinde boğuşurken, onların cebinden daha fazla para çıkmasına neden olacak, dolayısıyla yaşamlarını daha da zorlaştıracak tercihler yapmak halkın çıkarlarını önemseme ve ilke edinme iddiasıyla uyuşmamaktadır. Ülkemizde temiz, etik ve çıkar ilişkilerinden arınmış bir siyaset anlayışının hâkim olmasına katkıda bulunmanın gereği olarak Odamız, yönetmeliklere aykırı olan protokol sürecinin ve kamu yararını hiçe sayan bu belediyecilik anlayışının takipçisi olacaktır. MMO İzmir Şubesi olarak, koşullar ne olursa olsun kamusal sorumluluklarımızın gereği olan denetimlerimizi tüm titizliğimizle sürdürme konusundaki kararlılığımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz” (izmirhaberleri.net)

Bunu paylaş:

Bunu beğen:

Beğen Yükleniyor...