İstanbul Tabip Odası “Vakıf Üniversiteleri, Depremzede Tıp Fakültesi Öğrencilerine Ücretsiz Eğitim İmkânı Tanımalıdır”

İstanbul Tabip Odası “Vakıf Üniversiteleri, Depremzede Tıp Fakültesi Öğrencilerine Ücretsiz Eğitim İmkânı Tanımalıdır”

6 Şubat Kahramanmaraş ve 20 Şubat’ta Hatay’da yaşanan deprem felaketi çok fazla insanımızın yaşamını yitirmesine sebep olmuş, pek çok yıkım gerçekleşmiş, yaklaşık on ilimizde hasarlı yapılar sebebiyle evler yaşanılmaz hale gelmiş, sosyal hayat tümden durmuş ve pek çok yaralı, çevre illerde tedavi altına alındı.

İstanbul Tabip Odası (İTO) olarak başta meslektaşlarımız ve tüm sağlık çalışanları olmak üzere hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısını paylaşıyor, sevdiklerine baş sağlığı, hasta ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Deprem sonrası hem odamız hem gönüllü hekimlerimiz, hem de bağış kampanyamıza destek veren üyelerimiz aracılığıyla bölgede sağlık hizmetlerinin en sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için bir dizi çalışma yaptık ve dayanışma faaliyeti örgütledik.

Çok büyük acılar yaşandığını, telafisi mümkün olmayan kayıpların hayatta kalan her insanda bir iz bıraktığını, milyonlarca insanın bir parçasının o topraklarda enkaz altında kaldığını biliyoruz. Ama yaşam var oldukça umut hep vardır. Umut hep olacak ve insanlık nefes aldıkça, dünyanın daha güzel, sağlıklı, yaşanabilir ve mutlu bir yer olması için çabalayacaktır.

Bizler de bu doğrultuda umut hep vardır demek için, mesleki sorumluluğumuz ve deontoloji gereği depremzede Tıp Fakültesi öğrencilerimizle dayanışma göstermek amacıyla, üyelerimizin desteğiyle burs kampanyası başlatıldı.

Ailesinin ikametgâhı ve/veya işyeri deprem bölgesinde olup kayba uğrayan; İstanbul’daki devlet üniversitesi tıp fakültelerinde okuyan öğrenci genç meslektaşlarımızın yaralarını biraz olsun sarabilmek amacıyla “Depremzede Tıp Fakültesi Öğrencileri” için burs programı açıldı.

İlgili öğrencilerimizin hem günlük yaşamında hem de eğitim hayatında yaralarına merhem olabilmek, yanlarında olduğumuzu göstermek, Hipokrat ve İbn-i Sina’dan bu yana binlerce yıllık bu onurlu yolculukta hep olduğu gibi beraber yürümek istedik. Genç meslektaşlarımızın karşılaşacakları her türlü zorlukta bilgi, deneyim ve elimizdeki olanaklarla daima yanlarında olmak sorumluluk alanlarımızdan biridir.
Ancak İstanbul Tabip Odası olarak imkânlarımız maalesef Vakıf Üniversitelerini kapsayamamaktadır.

Bu sebeple, Vakıf Üniversiteleri Tıp Fakültesi Dekanlıklarına bir yazı yazarak; onların da aynı duyarlılık ve dayanışma duygularıyla hareket edeceklerine olan inancımızla, depremzede tıp fakültesi öğrencilerine üniversite olarak ücretsiz eğitim imkânı sağlanması yönünde talepte bulundu.

Depremzede öğrenciler için gerekli düzenlemelerin yapılarak, ücretsiz eğitim olanağının sağlanması ya da burs verilmesi, eğitim borcunun ertelenmesi / silinmesi, yurt ve barınma imkânlarının karşılanması gibi alanlarda duyarlılık geliştirip, yol gösterici olmaları talebiyle ilettiğimiz yazının karşılık bulması ümidini taşıyoruz. (İzmirHaberleri)

Bir Cevap Yazın