Karşıyaka Belediyesi İşçi Alacakları Hakkında Açıklama Yaptı

Karşıyaka Belediyesi işçi alacakları hakkında açıklama yaptı. Belediye gelir ve gider dengesinin bozulduğunu, tasarruf önlemlerinin azami düzeyde alındığını belirten belediye yetkilileri, “Sadece son ay maaş ödemeleri eksik yapıldı” dedi.

Karşıyaka Belediyesi işçileri geçtiğimiz günlerde, maaş ödemelerindeki sorunlar nedeniyle bir saatlik bir iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Bunun üzerine bir açıklama yapan Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, “Son 1-2 haftadır Belediyemiz çalışanlarının örgütlü olduğu sendikaların personel alacaklarının ödenmesinin gecikmesi gerekçesiyle bazı eylemler içinde olduklarını gözlemliyoruz. Belediyemizin son aylarda artan maliyetler ve azalan gelirler nedeniyle yaşadığı nakit sıkıntısının ödemelerine yansıdığı bir gerçektir. Bilindiği gibi ülkemiz, derin bir ekonomik buhran içerisinden geçmektedir. Bu süreçte personel giderlerimiz yüzde 80-90 oranında, yakıt, elektrik ve sarf malzeme gibi giderlerimiz yüzde 300-400 oranında artarken belediyenin gelirleri aynı zaman diliminde aynı oranda artmamıştır. “Bazı gelir kalemlerimizde hiç artış olmadığını da” söyleyebiliriz. Belediyenin temel gelirleri İller Bankası’ndan aylık olarak tahakkuk eden belediye payı ve yılda iki kez toplanan emlak vergisi geliridir. Bütün gelirleri düşündüğümüz zaman hiçbir gelirimiz, giderlerle aynı oranda artmamıştır. Bu durum da başından öngörülemeyen bir nakit eksiğine ve sıkıntısına sebep olmuştur. Belediye yönetimi olarak bu sıkıntı nedeniyle gereken tasarruf önlemleri azami düzeyde alınmış, gelirleri artırmak için de her türlü çaba gösterilmektedir. Diğer taraftan personelimiz için sağlamış olduğumuz ücret seviyesinin iyi bir düzeyde kalması için gereken fedakarlığı da her zaman göstermeye çalışıyoruz” dedi.

Sendika Yetkilisinin Emekli Edilmesi Abartıldı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Alınan önlemlerin sonucunda personel başta olmak üzere tüm ödemelerimizle ilgili sorunları kısa zamanda aşacağımıza inanıyoruz. Bu dönemde geciken ödemelerimiz nedeniyle yaşanan her türlü mağduriyet için üzüntü yaşadığımızın ve bu soruna aşırı duyarlı olduğumuzun bilinmesini isteriz. Tüm bunların yanında sendika tarafından gerçekleştirilen eylemlerin nedeni olarak kamuoyuna her ne kadar ödemelerde gecikme olduğu söylense de gecikme oranına ve miktarına bakıldığı zaman bunun gerçek düzeyiyle ifade edilmediğini görmekteyiz. Şu an itibariyle maaş ödemeleri açısından son aya kadar tüm maaş ödemeleri tamamlamış olup sadece son ay maaşının eksik ödenmiş olması söz konusudur.
Kanun Hükmünde Kararname ile son yıllarda 122 kişinin emekli edildiği ve buna bir tepki gösterilmediği halde bir sendika temsilcisinin geçtiğimiz günlerde emekli edilmesinin abartılı bir şekilde eylemlerde söz konusu edilmiş olması düşündürücüdür. Bu nedenle genel durumun olduğundan fazla ve abartılı gösterilmesini yadırgamaktayız.
Türkiye’nin yurttaşlarımızı derin üzüntüye boğan deprem felaketi başta olmak üzere çok önemli sorunlar yaşadığı, genel seçimlere 3 ay gibi kısa bir sürenin kaldığı böyle bir dönemde, kamuoyunun yanıltılmamasını ve doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyulmuştur. Bir diğer amacımız da bir dayanışma çerçevesinde kurumun işleyişinin sürdürülmesini önemsediğimizdir. Bu anlamda Karşıyaka Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacak, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Belediyemiz içerisinde örgütlü sendika tarafının da aynı çerçevede bu duruma yapıcı bakmasını diliyoruz” (izmirhaberleri.net)

Bir Cevap Yazın