Foça Halkı Tarihine ve Doğasına Sahip Çıktı

Foça Halkı Tarihine ve Doğasına Sahip Çıktı

FOÇA HALKI KAZANDI TARİH KAZANDI DOĞAMIZ ZEYTİNİMİZ KAZANDI!

 

Basına ve kamuoyuna;
Ülkemizde son yıllarda doğa ve çevre tahribatı her alanda olduğu gibi Foça’da da hat safhaya varmıştır.
Kontrolsüz ve denetimsiz açılan TAŞ OCAKLARI doğayı tehdit etmeye devam ediyor. Foça’da bardağı
taşıran son damla ise 2500 yıllık tarihi PERS MEZAR ANITI’nın yakınında açılmak istenen TAŞ OCAĞI oldu.
Foça, 2500 yıllık PERS Mezar Anıtı’na 200 metre, zeytinlik alanın hemen yanında, İsmetpaşa Köyü
Mahallesi Mevkiinde, 98,63 hektarlık ruhsat sahasında Mustafa NARLI tarafından yapılması planlanan
alana Doğaltaş (Tüf) Ocağı Projesi” ile ilgili olarak hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasının ÇED (Çevresel Etki
Değerlendirmesi) Yönetmeliği çerçevesinde inceleme değerlendirme süreci başlatılmıştı.
Bu Projeden haberdar olan Foça Halkı olarak oluşturduğumuz FOÇA’DA TARİH DOĞA TALANINA HAYIR
PLATFORMU ve Foça Belediyesi olarak koordineli bir çalışma başlatmıştık. “TAŞ OCAĞI İSTEMİYORUZ”
talepli mücadelemiz çerçevesinde önce Pers Mezar Anıtı’nda, sonrada Foça Halkı’ndan toplanan binlerce
İTİRAZ dilekçesini Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önünde yaptığımız basın açıklamasının ardından Kurum
Yetkililerine teslim etmiştik.

KURUMLAR OLUMLU GÖRÜŞ VERMEDİ

 

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu 06.02.2023 tarihinde görüşte;
“Söz konusu çed sahasının bir bölümünde, yazımız eki harita üzerinde yeri işaretli alanda, 2863 Sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. Maddesinde sayılan korunması gerekli taşınmaz kültür
varlıklarından olduğu görülmüş, 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi doğrultusunda tespit ve tescile esas
çalışmalar İlgi (b) yazımız ile başlatılmıştır.” denildi.

Foça Belediye Başkanlığı 03.02.2023 tarihli yazısında;
“İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planında “Orman Alanı ve Tarım Arazisi” sınırları içinde kaldığı, doğal karakteri
korunması gereken ve henüz bozulmaya uğramamış orman ve makilik alanlar içinde bulunduğu
anlaşılmıştır. Ayrıca, Proje Alanının bulunduğu bölgede, Arkeolojik ve Sanat Tarihi açısından büyük önemi
bulunan ve bugüne kadar oldukça iyi korunan 2500 yıllık Pers Mezar Anıtının bulunduğu ve 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Bunlara ek olarak, 3573 sayılı
“Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun, Madde 20: “Zeytincilik sahaları içinde ve
bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vejetatif ve generatif
gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.” Hükmü
doğrultusunda proje alanının hem zeytin yetiştiricileri açısından hem zeytin bitkisi açısından hem de doğa
açısından tehdit oluşturduğu aşikardır.Bu sebeplerle gerçekleştirilmesi planlanan Doğaltaş (Tüf) Ocağı
Projesinin kurumumuzca değerlendirildiğinde olumlu olmadığı, faaliyete geçmesinin yukarıda belirtilen
nedenlerden sakıncalı olduğu belirlenmiştir.” şeklinde görüş iletilmiştir.
Foça Kaymakamlığı, 21.02.2023 tarih ve 5494 sayılı cevabi yazısında; “…Yapılan yazışmalar sonucunda
alınan cevabi yazıların bir örneği ilişikte gönderilmiş olup, söz konusu cevabi yazılar incelendiğinde anılan
taş ocağının açılmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.” görüşünü bildirmiştir.
Proje Tanıtım Dosyasına ilişkin devam eden ÇED süreci, 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 5.Maddesi, 2.bendi, a. fıkrası gereği İPTAL EDİLMİŞTİR.
Maraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’nın hazırlattığı PROJE doğa tahribatına neden olmadan İPTAL
EDİLMİŞTİR.

Bu iptal başta FOÇA HALKI tarafından mutlulukla karşılanırken, birlikte davranılırsa kazanacaklarını
göstermiş oldu. Bu süreçte bilimsel bakış açısını yürürlükteki yasaları görmezden gelmeyerek halkın
talebini gören başta FOÇA BELEDİYESİ olmak üzere tüm kurumlarına, emek-çevre örgütlerine ve duyarlı
davranan BASIN KURULUŞLARINA teşekkür ederiz.

Bu daha başlangıç mücadeleye devam diyor, FOÇA’DA TARİH DOĞA TALANINA HAYIR PLATFORMU olarak
Foça’daki insan eliyle yaşanan tahribata DUR demeye devam edeceğiz. 01.03.2023(İZMİRHABERLERİ)

 

Foça Halkı Tarihine ve Doğasına Sahip Çıktı

 

 

 

Bir Cevap Yazın