İzmirspor Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Toplantıya katılım sağlayan Yüksek Divan Kurulu Üyeleri ile toplantıya başlandı. Toplantının gündemi aşağıdaki şekilde önerilmiştir;

 1. Denetleme Kurulu Raporunun değerlendirilmesi,
 2. Yönetim Kurulu faaliyetlerinin değerlendirilmesi,
 3. 7405 no lu Kanuna göre yeni tüzük hazırlanması komisyon üyelerinin yönetim kuruluna önerilmesi,
 4. Teknik Direktör Serdar Sabuncu alacak (8. İş Mah. 2020/4E., 2021/363 K.) dosyasının görüşülmesine,
 5. Kulübümüze ait 505 Sokak No:16/27 no lu dairenin kira bedeli Yüksek Divan Kurulu tarafından yapılan emsal kira bedeli (5000 TL) dikkate alınmadan 1400 TL gibi çok düşük bir kira bedeli üzerinden verilmesinin değerlendirilmesi,
 6. Kulübümüz Osman Kibar ve İnciraltı tesislerinde Başkan Mehmet Oral ve Ersin Akbayların 01.02.2023 tarihinde birlikte giderek yaptıkları inceleme neticesinde hazırladıkları raporun görüşülmesi,

Önerilen Gündem Maddeleri oy birliği ile kabul edilmiş olup 1. Gündem maddesine geçilmiştir.

 1. Denetleme Kurulu Raporu okunarak değerlendirilmiştir,
 2. Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Topaloğlu mazeret bildirerek toplantıya katılamamış olup Yönetim Kurulu faaliyetlerinin bir sonraki toplantının gündemine eklenmesine,
 3. Yeni Tüzük Komisyonu oluşturulması için, Yüksek Divan Kurulumuzdan Mehmet Öral,  Hüseyin Terzioğlu, Fatma Örçün ve Avukat Rahmi Yılmaz ile Avukat Özgür Güreşçinin Yönetim kuruluna önerilmesine,
 4. Teknik direktör Serdar Sabuncunun davası hakkında genel bilgilendirme yapılmış olup Yönetim Kurulu ile görüşülerek anlaşma yoluna gidilmesinin önerilmesine,
 5. 505 sokak no:16/27 no lu dairemizin kira bedelinin tekrar görüşülmesi için yönetim kuruluna bildirilmesine, yapılan kira kontratının tekrar incelenmesine, Avukat Rahmi Yılmazın gerekli incelemeler için görevlendirilerek bir sonraki toplantıda tekrar konunun görüşülmesine,
 6. Rapor ile ilgili genel değerlendirme yapılmış olup gerekli önermelerde bulunmak üzere yönetim kuruluna bildirilmesine,

karar verildi. (İZMİRHABERLERİ)

Bir Cevap Yazın